Ayşenur Çenesiz

Araştırmacı ve Akademisyen

Hakkımda

Ben Ayşenur Çenesiz. Osmanlı Tarihi ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Özellikle, kaderleri unutkanlık ile sarılmış olan ötekileştirilmiş grupları, kadınları ve azınlıkları anlama çabası içerisindeyim. Ayrıca edebiyat ve fotoğrafçılık ile de ilgileniyorum.

Turkish (Ana Dili)
Osmanlı Türkçesi (Advanced)
İngilizce (Advanced)
Almanca (Beginner)

Öz Geçmiş

Yayınlar ve Sempozyumlar

Yüksek Lisans Tezi

Erken Modern Osmanlı Toplumunda Bir Denetim Olgusu Olarak Namus ve Kadın

Yüksek Lisans tezimde Osmanlı toplumu ve bu toplumdaki sıradan/halktan kadınlar için denetim işlevi gören namus kavramını ele aldım. Amacım kadınların namusunun toplumdaki genel namus algısından hangi açıdan farklılaştığını anlamaktı. Kapsamlı bir arşiv çalışması ve literatür taraması sonucunda Osmanlı toplumunda kadının namusunun cinselliğe indirgenmiş kırılgan bir değer olarak algılandığı açığa kavuştu. Benim dikkatimi özellikle çeken nokta ise bu namus algısının beraberinde birbiriyle iç içe geçmiş üç katmanlı bir koruma mekanizması getirmesiydi: kadın – aile – toplum.

Türkiye'de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını: Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu

18. Yüzyıl Osmanlı Sicil Kayıtları ve Arzuhallerde Namus ve Kadının Cinselliği İçin Kullanılan Terim ve Deyişler

Bu bildiride, halktan/sıradan Osmanlı kadınları göz önüne alarak kadının cinselliği etrafında oluşan namus algısı ve bu algının yarattığı özel dili değerlendirmeye çalıştım. Bunun için 18. yüzyıla ait sicil kayıtları ve arzuhallerden faydalandım. Bu belgelerdeki Osmanlı toplumunun kullanmış olduğu kelimeler ve deyişleri analiz ederek toplumun kadının cinselliği ve namusu nasıl algıladığını daha ayrıntılı bir şekilde görmeye çalıştım.

Eğitim Geçmişi

Bilkent Üniversitesi

Tarih PhD, Doktora Programı

2021 Eylül’den bu yana Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora öğrencisiyim. Osmanlı Tarihi ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları üzerine çalışıyorum.

Bilkent Üniversitesi

Tarih MA, Yüksek Lisans Programı

Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi alanında kendimi geliştirdim. 3 yıllık yüksek lisans eğitiminin sonunda Erken Modern Osmanlı Toplumunda Bir Denetim Olgusu Olarak Namus ve Kadın başlıklı yüksek lisans tezimi yazdım.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Lisans Derecesi

Siyasi düşünce, sosyoloji, Türk bürokrasi ve siyasi yapısı, milliyetçilik teorileri, globalleşme ve ulus-devlet, Orta Asya tarihi gibi farklı alanlarda çalışmalar yaptım.

Middle East Technical University

Tarih, Yandal Derecesi

Osmanlı Türkçesini okuma ve anlama konusunda kendimi geliştirdim. Tarih metodolojisinin temellerini öğrendim ve Osmanlı Tarihi alanında uzmanlaştım.

En Yeni Projem

Hakimiyeti Milliye

Said ile birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmak üzere hazırlanan Hakimiyeti Milliye Gazetesi projesi kapsamında gazetenin 20 sayısının çevrimyazısını yaptık.

Deneyimler

Verdiğim Dersler

HIST 200

Türkiye Tarihi 200 // Bilkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü bünyesinde Türkiye Tarihi dersleri vermekteyim.

TURK 101 - 102

Türkçe 101 & 102 // Bilkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi Türkçe Biriminde öğretim görevlisi olarak çalıştım. 5 dönem boyunca Türkçe 101-102 derslerini verdim.

İş Deneyimi

Gönüllü

Tarih Vakfı

Yaz tatilinde gönüllü stajyer olarak Tarih Vakfı’nda çalıştım. Bu süre içerisinde, vakfın kütüphanesini tasarladığım çalışmalar ve projeler için tarama imkânı buldum.

Stajyer

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği Bakanlığı

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı ve Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı projelerine yardımcı oldum.

İletişime Geç